Bài học từ Ireland: quyền hòa nhập của người khuyết tật

Written by Son Pham

Dưới sự tài trợ của Irish Aid, tôi đã có cơ hội tham gia một lớp học mùa hè về Luật của người khuyết tật tại Galway cùng cơ hội tiếp cận với hai tổ chức WALK và ActionAid tại Dublin, Ireland.

Tuy nhiên, cuộc họp bàn tròn trực tiếp với ba tổ chức làm việc về khuyết tật tại Văn phòng Bộ ngoại giao và thương mại Ireland (trong đó hai tổ chức làm về khuyết tật trí tuệ, hội chứng down và một tổ chức là liên minh các tổ chức khuyết tật Ireland) là dịp thảo luận nhiều nhất về các hoạt động liên quan đến quyền người khuyết tật tại Ireland.

Cụ thể, buổi thảo luận bàn tròn nhấn mạnh đến những hoạt động chuyển mình của các tổ chức khuyết tật Ireland từ tiếp cận theo hướng từ thiện sang tiếp cận về quyền rất ấn tượng và thích hợp trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, đang tiếp cận theo hướng từ thiện và có những chuyển mình sau khi Luật người khuyết tật được Quốc Hội thông qua vào tháng 6/2010 (được thực thi ngày 1/1/2011)

Người thân hiểu về người khuyết tật hơn là bác sĩ

Đọc thêm...

Tư vấn luật phi lợi nhuận: lĩnh vực nhận tài trợ

Written by Son Pham

Đáp ứng nhu cầu về Tìm hiểu luật pháp liên quan đến lãnh vực phi lợi nhuận, Trung tâm LIN đã nhận các câu hỏi từ cộng đồng NPO, chúng tôi đã lọc lại các câu hỏi và gởi cho công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS. Sau đó công ty có khoảng 45 ngày để phản hồi các câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Đại diện cộng đồng NPO, Trung tâm LIN chân thành cảm ơn công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS vì sự hỗ trợ tuyệt vời này. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan đến luật pháp Việt Nam về lãnh vực phi lợi nhuận, vui lòng gởi về cho anh Trường Sơn tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LĨNH VỰC NHẬN TÀI TRỢ

a) Làm sao mở được tài khoản Ngân hàng – tài khoản tổ chức – khi tổ chức (CLB, Nhóm thiện nguyện, Mạng lưới,...) chưa có giấy phép hoạt động?

Đọc thêm...