CPI 2014 - Cơ hội tình nguyện thú vị

Vào ngày 11/04/ 2014, Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển cộng đồng LIN đã tổ chức buổi giới thiệu thông tin về cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng (CPI) năm 2014 với chủ đề Tăng cường sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi nhuận.

Đọc thêm...