Hãy đối xử với tổ chức phi lợi nhuận như doanh nghiệp!

Written by

Dịch từ bài viết trên trang www.nonprofitwithballs.com với sự cho phép của tác giả
Tác giả: Vũ Lê, Giám đốc tổ chức Rainier Valley Corps
Chyển ngữ: Võ Đình Thi
Link đến bài viết gốc: Hey, you want nonprofits to act more like businesses? Then treat us like businesses

Bạn muốn các tổ chức phi lợi nhuận có tác phong như doanh nghiệp? Vậy hãy đối xử với chúng tôi như cách bạn đối xử với doanh nghiệp.

Tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người đứng đầu các tổ chức phi lợi nhuận, những người tự hào với việc họ đang làm và cho rằng, "Doanh nghiệp phi lợi nhuận cũng là doanh nghiệp! Nhưng thay vì kinh doanh kiếm tiền cho các cổ đông, chúng tôi tạo ra giá trị cho cộng đồng!"

Đọc thêm...

Bài học từ Ireland: quyền hòa nhập của người khuyết tật

Written by Son Pham

Dưới sự tài trợ của Irish Aid, tôi đã có cơ hội tham gia một lớp học mùa hè về Luật của người khuyết tật tại Galway cùng cơ hội tiếp cận với hai tổ chức WALK và ActionAid tại Dublin, Ireland.

Tuy nhiên, cuộc họp bàn tròn trực tiếp với ba tổ chức làm việc về khuyết tật tại Văn phòng Bộ ngoại giao và thương mại Ireland (trong đó hai tổ chức làm về khuyết tật trí tuệ, hội chứng down và một tổ chức là liên minh các tổ chức khuyết tật Ireland) là dịp thảo luận nhiều nhất về các hoạt động liên quan đến quyền người khuyết tật tại Ireland.

Cụ thể, buổi thảo luận bàn tròn nhấn mạnh đến những hoạt động chuyển mình của các tổ chức khuyết tật Ireland từ tiếp cận theo hướng từ thiện sang tiếp cận về quyền rất ấn tượng và thích hợp trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, đang tiếp cận theo hướng từ thiện và có những chuyển mình sau khi Luật người khuyết tật được Quốc Hội thông qua vào tháng 6/2010 (được thực thi ngày 1/1/2011)

Người thân hiểu về người khuyết tật hơn là bác sĩ

Đọc thêm...