Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Giấy phép đăng ký số A-840, ngày 29/6/2009, của Bộ Khoa học & Công nghệ).

Sứ mệnh

Hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam, tình nguyện viên chuyên môn, và nhà tài trợ phát huy tiềm năng;trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững, giảm nghèo, và tăng tính tham gia của cộng đồng.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn các cá nhân và tổ chức địa phương dẫn đầu các nỗ lực giảm nghèo và tăng cơ hội tiếp cận cho tất cả mọi người ở Việt Nam (không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giới tính, sắc tộc, nguồn gốc...)

 

Là trung tâm nguồn duy nhất dành cho các cá nhân và tổ chức cam kết giải quyết những vấn đề cộng đồng ở miền Nam Việt Nam, LIN đã nhanh chóng trở thành tổ chức được nhiều bên liên quan tin cậy tìm đến, bao gồm:

 • Các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Việt Nam, làm việc trong tất cả các lĩnh vực, và tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và nhân sự để cải thiện hoạt động;
 • Các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đang tìm cách tham gia vào hoạt động từ thiện phát triển và/hoặc đẩy mạnh các chương trình tham gia vào cộng đồng ở Việt Nam;
 • Các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang tìm kiếm đối tác địa phương ở miền Nam Việt Nam; và
 • Các nhà nghiên cứu và cá nhân đang nghiên cứu về phát triển cộng đồng và vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.

LIN nhắm đến hỗ trợ những nhà lãnh đạo và những người giải quyết vấn đề trong cộng đồng của chúng ta - họ là những người không chờ đợi người khác giải quyết các thách thức thực sự mà chủ động đưa ra sáng kiến để làm điều đó.

Giá trị của LIN

 • Cuộc sống của ai cũng đáng quý.
 • Ai cũng xứng đáng được tiếp cận cơ hội một cách bình đẳng.
 • Bản thân cộng đồng cũng có vai trò không nhỏ trong việc xây dựng cộng đồng an bình.
 • Những người có đầy đủ điều kiện phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ những người thiệt thòi.
 • Hỗ trợ phát triển một môi trường hiệu quả hơn cho các hoạt động từ thiện phát triển.
 • Duy trì sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa các đối tác và các thành viên.
 • LIN chỉ làm người điều phối, chứ không làm từ thiện trực tiếp.
 • LIN góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức PLN địa phương để họ đạt được mục đích đề ra.
 • LIN luôn đề cao trách nhiệm phải tạo ra kết quả tích cực từ những nguồn lực được trao tặng.
 • LIN đảm bảo luôn cư xử bình đằng và đúng mực với các thành viên tổ chức và các đối tác.
 • LIN đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động truyền thông và sử dụng ngân sách.
 • LIN chấp nhận những rủi ro mà các tổ chức khác không sẵn lòng hoặc không đủ khả năng chấp nhận.

Tình trạng pháp lý

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).