Trung tâm LIN hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các nhóm hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng người có hoàn cảnh thiệt thòi.

Trung tâm cộng đồng LIN

LINCenter

Với một thư viện, không gian làm việc vườn ươm dành cho tổ chức PLN, văn phòng, phòng hội nghị, phòng tập huấn và phòng tư vấn trực tiếp một-một, LIN hướng đến mục tiêu trở thành ngôi nhà thứ hai cho các tình nguyện viên, nhân viên tố chức phi lợi nhuận và các nhà tài trợ.

Đọc thêm

Xây dựng năng lực NPO

Workshop 07copy

Trung tâm LIN tổ chức các buổi hội thảo, khóa tập huấn, gặp gỡ đồng cấp và một diễn đàn trực tuyến tập trung phát triển tổ chức dành cho các tình nguyện viên và nhân viên tổ chức phi lợi nhuận.

Đọc thêm

Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

NarrowTheGap2013

Bằng cách kết nối những người có chung tầm nhìn, tập hợp các nguồn lực sẵn có, đầu tư và giám sát những dự án giúp giải quyết nhu cầu của địa phương, Quỹ mang đến cho các nhà tài trợ - dù nhỏ hay lớn – một cơ hội để tạo ra tác động mạnh mẽ hơn.

Đọc thêm

Kết nối tình nguyện viên chuyên môn

SkilledVolunteerMatching

LIN giúp kết nối nhân viên của NPO với những cá nhân (hoặc nhóm) tình nguyện viên có khả năng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả dự án.

Đọc thêm

Tư vấn tài trợ chiến lược (PAS)

PAS

Thông qua dịch vụ tư vấn trực tiếp một-một, hoạt động chia sẻ thông tin, các dự án kết nối cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu, LIN giúp đỡ các nhà tài trợ muốn tham gia vào một hoạt động từ thiện phát triển chiến lược.

Đọc thêm

Xây dựng mạng lưới

Networking

LIN thúc đẩy sự tham gia mang tính chiến lược của cộng đồng bằng cách tạo điều kiện để hình thành mối liên kết giữa các tổ chức phi lợi nhuận, nhà tài trợ và các tình nguyện viên chuyên môn. Một ví dụ của mạng lưới này là trang web www.philoinhuan.org, cho phép các tổ chức phi lợi nhuận địa phương thông báo với cộng đồng về chức năng và hoạt động của họ, đồng thời khuyến khích phản hồi, và gia tăng cơ hội để nhà tài trợ và các tình nguyện viên tham gia.

Đọc thêm