Hạt Nhân Thay Đổi

 • Đây là cơ hội LIN cùng đồng hành với (tối đa) 15 tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) đang có mặt hay hoạt động tại TP.HCM. Để có thể tham gia và đồng hành cùng LIN, các tổ chức phải cam kết hoàn thành 80% nội dung Chương trình Hạt nhân Thay đổi trong thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ 6/2017 đến 5/2018.
  Chi tiết thời lượng và nội dung hoạt động chi tiết như sau: 
  (1) Nâng cao nhận thức (20 giờ, chiếm 8.4% tổng thời gian) 
  - Đánh giá năng lực tổ chức: 4 giờ
  - Hội thảo xác định và phân tích vấn đề cùng giải pháp: 16 giờ 
  (2) Xây dựng năng lực và kỹ năng lãnh đạo và quản lý/quản trị tổ chức (169 giờ, chiếm 71% tổng thời gian) 
  - Học online ít nhất 3 bộ công cụ phát triển tổ chức: 15 giờ
 •  - Sáng kiến lãnh đạo phi lợi nhuận: 154 giờ (tập huấn lãnh đạo tổ chức vào mỗi cuối tuần trong tháng 6, 7 và 8/2017
  - Tư vấn đồng đẳng phi lợi nhuận: 5
  (3) Xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin (18 giờ, 7.6% tổng thời gian)
  - Tham dự Không gian Chia sẻ do LIN tổ chức: 18 giờ
  - Không gian làm việc chung cho các NPO (tùy chọn)
  (4) Vận động nguồn lực địa phương (30 giờ, chiếm 13% tổng thời gian) 
  - Gây quỹ trong nước và Quỹ đối ứng (tối đa 35 triệu): 4 giờ 
  - Tiếp cận các nguồn quỹ của LIN và các nhà tài trợ khác: 10 giờ
  - Sự kiện Pitching với các nhà tài trợ do LIN kết nối: 8 giờ 
  - Thăm thực địa các dự án tài trợ từ Quỹ RNKC: 8 giờ 
  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.
 • Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giờ làm việc: Thứ hai đến thứ sáu, 8h30 sáng đến 5h30 chiều
 • Số điện thoại: +84-8-3512-0092