HẠT NHÂN THAY ĐỔI

 • - Mục đích chương trình: thúc đẩy sự chủ động và hợp tác của các cá nhân và tổ chức địa phương nhằm phát triển và thực hiện các giải pháp bền vững cho các vấn đề trong cộng đồng. Qua đó, chương trình cung cấp các thông tin, chuyên môn, kỹ năng, kỹ thuật, và xây dựng mạng lưới để từ đó, người địa phương chủ động và có đủ năng lực để tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
 • - Trong 3 mùa trước thì HNTĐ đã có 71 thành viên tham gia chương trình này, LIN đã cùng đồng hành và trao hơn 30 quỹ ươm mầm để giúp các tổ chức thực hiện hoạt động và sứ mệnh của mình.
 • - HNTĐ được thiết kế để các thành viên tham gia hoàn thành 3 mục tiêu chính yếu theo lý thuyết của sự thay đổi (theory of change) như sau: (1) Tăng cường Hiểu biết & Thúc đẩy Sáng tạo để Nhận diện các Giải pháp Dài hạn đối với các Thách thức tại Địa phương; (2)  Xây dựng kỹ năng cho các Nhà lãnh đạo Phi lợi nhuận, và (3)  Tạo điều kiện mở rộng mạng lưới quan hệ và Chia sẻ nguồn lực để giúp người dân địa phương giải quyết các vấn đề tại địa phương.
 • - Đối tượng tham gia: 
  • + Cá nhân có ý tưởng dự án phi lợi nhuận và/hay 
  • + Thành viên của tổ chức phi lợi nhuận
 • - Thể lệ đăng ký:
 • + Điền thông tin tại link
 • + Phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng LIN
 • + Thông báo kết quả lựa chọn
 • - Kế hoạch thực hiện từ tháng 1 - 12/2021 như sau:
 • + Tháng 1 - tháng 6: các hoạt động định hướng, làm quen, kết nối, làm việc nhóm và gặp gỡ chuyên gia;
 • + Tháng 6 - tháng 10: các tập huấn và hoạt động đọc sách để mở rộng tư duy, nâng cao kỹ năng lãnh đạo bản thân và tổ chức, cũng như các hiểu biết về lãnh vực cộng đồng/phi lợi nhuận;
 • + Tháng 10 - 12: học online theo nhóm, trao quỹ ươm mầm và team building.
 • - Lưu ý: tất cả các hoạt động đều diễn ra cuối tuần (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • - Quyền lợi của người tham gia là được nâng cao kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý và tư duy phục vụ cho công việc cộng đồng, phi lợi nhuận của mình. Cuối chương trình các thành viên nhận được quỹ ươm mầm và chứng nhận tham gia.
 • - Cam kết tham gia: tất cả thành viên phải tham gia đầy đủ 80% thời lượng thiết kế của chương trình. 
 • - Thông tin chi tiết liên hệ với BTC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: +84 28 73046884 (Trường Sơn).