LIN kết nối nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận địa phương với những cá nhân (hoặc nhóm) tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả chương trình hoạt động.

Nhu cầu tình nguyện viên chuyên môn

Nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận thường không có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiên hiệu quả vai trò và trách nhiệm mà công việc yêu cầu. Tình nguyện viên chuyên môn cao có thể cải thiện kết quả khi chia sẻ kỹ năng và khả năng của mình với nhân viên tổ chức phi lợi nhuận địa phương và mang đến những lợi ích mà việc hỗ trợ tài chính không thể đem lại.

Lợi ích của tình nguyện viên chuyên môn

Khi chia sẻ các kỹ năng của mình một cách có ý nghĩa, bạn sẽ:
 • Làm quen với những con người trong chính cộng đồng của bạn
 • Thể hiện cam kết của bạn với một vấn đề xã hội cụ thể
 • Cải thiện kỹ năng cá nhân (ví dụ như kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp)
 • Nâng cao năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận để họ có thể hoạt động và phục vụ tốt hơn.
 • Xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với cộng đồng và chính quyền địa phương.
 • Có những người bạn mới.
Cách thức trở thành tình nguyện viên chuyên môn
 • Đăng ký tình nguyện tại www.PhiLoiNhuan.org - trang web do LIN quản lý, kết nối tình nguyện viên chuyên môn với các tổ chức phi lợi nhuận thông qua những dự án tình nguyện vi mô có thể hoàn thành trên mạng; hoặc
 • Đăng ký làm tình nguyện viên (mẫu đơn) (Thư mời tham gia chương trình định hướng sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn sau khi hoàn tất đơn đăng ký)
 • Cam kết thời gian tình nguyện tối thiểu (2 ngày một tuần trong vòng 6 tháng hoặc 1 đến 2 tháng trong 1 năm)
Những kỹ năng thường được yêu cầu bao gồm
 • Kế toán và kiểm toán
  Dạy ngoại ngữ
  Gây quỹ
  Lãnh đạo
 • Dịch vụ máy tính và mạng
  Pháp luật
 • Nghiên cứu định lượng
 • Viết báo cáo
  Tư vấn
  Viết và biên tập

Quan hệ công chúng/Đối ngoại
Marketing
Thiết kế dự án 

 

Câu chuyện tình nguyện

Hãy đọc để biết cảm giác tuyệt vời khi trở thành một tình nguyện viên và nghe những người đã nhận được lợi ích và niềm vui thực sự khi tình nguyện kể lại câu chuyện của họ:

Xin vui lòng bấm vào tiêu đề sách để xem bản pdf:

Câu chuyện tình nguyện Vol 3: Con đường ít người đi

Câu chuyện tình nguyện Vol 2: Sức mạnh của sự sẻ chia