Cách thức đóng góp

Đã bao giờ bạn thấy một vấn đề ở TP.HCM và muốn làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề đó?
Bạn có đang tìm kiếm một dự án cộng đồng ý nghĩa và hiệu quả mà bản thân bạn, công ty và/hoặc gia đình có thể tham gia?


Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách mang lại cơ hội để cùng tham gia với những người có chung sự quan tâm đến thành phố này và mong muốn làm nó trở nên tốt đẹp hơn. Trong năm, LIN nhận các khoản tài trợ hiện kim và hiện vật từ các các nhân, doanh nghiệp và tổ chức có mong muốn trở thành đối tác của Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách.

 • Đóng góp hiện kim: Mỗi năm, LIN đặt mục tiêu gây quỹ ít nhất 600 triệu đồng để đưa vào các khoản tài trợ cho những dự án địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương. (150 triệu đồng cho vòng 1, vòng 3 và 300 triệu đồng cho vòng 2).
 • Đóng góp hiện vật, dịch vụ: LIN tìm kiếm các đối tác cho sự kiện cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách hang năm, nơi quy tụ những người đang sinh sống tại thành phố để nâng cao nhận thức về những thách thức mà cộng đồng địa phương đang phải đối mặt và đầu tư vào những giải pháp cho các thách thức này. Những nhu cầu đóng góp phổ biến là: đồ ăn và thức uống, giải thưởng bốc thăm may mắn, địa điểm tổ chức sự kiện (cho từ 200 – 500 người), dịch vụ quảng cáo, dịch vụ in ấn, v..v.

Các nhà hảo tâm có thể đóng góp bằng một trong những bất kỳ hình thức sau đây:

 • Đóng góp một lần. Xem thêm thông tin tại đây
 • Đóng góp hàng tháng: Nếu bạn muốn đóng góp định kỳ hàng tháng, vui lòng liên hệ với LIN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tài trợ hằng năm: Nếu bạn muốn đăng ký tài trợ hằng năm, xin liên lạc với LIN qua This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tài trợ có mục tiêu: Với những khoản đóng góp lớn hơn (trên 200 triệu đồng), nhà tài trợ có thể chỉ định một vấn đề xã hội hoặc một nhóm đối tượng thụ hưởng cụ thể (ví dụ: trẻ em, phụ nữ, môi trường), vui lòng liên hệ với LIN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách của LIN mang đến những lợi ích xác thực cho các nhà hoạt động từ thiện phát triển, cho dù họ mong muốn đóng góp thời gian hay tài chính:

 • Hệ thống quản trị tốt: LIN được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và Hội đồng cố vấn tình nguyện, và được kiểm toán hàng năm bởi Ernst & Young.
 • Quản lý quỹ hiệu quả: LIN giám sát và báo cáo về tất cả những khoản đầu tư từ thiện đã trao tặng.
 • Các mạng lưới nhà tài trợ sâu rộng: Kết nối với cộng đồng các nhà tài trợ có chung tầm nhìn.
 • Chuyên môn: các nhà tài trợ được hỗ trợ bởi các chuyên gia  tại TP. HCM.  
 • Lựa chọn đa dạng: Nhà tài trợ được cung cấp nhiều lựa chọn và cơ hội để đóng góp.
Tham gia Quỹ Cộng đồng của LIN để Rút ngắn Khoảng cách tại thành phố Hồ Chí Minh!