Thăm Trung tâm cộng đồng LIN

  • Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Giờ làm việc: Thứ hai đến thứ sáu, 8h30 sáng đến 5h30 chiều
  • Số điện thoại: +84-8-3512-0092

Đặt phòng họp/hội thảo

Hỗ trợ Trung tâm Cộng đồng LIN

Nếu bạn muốn biết thêm về hoạt động của LIN hoặc muốn hỗ trợ chúng tôi, hãy xem thông tin về các phòng tại Trung tâm Cộng đồng LIN (nhấp chuột vào tên phòng), đăng ký nhận bản tin hàng tháng của LIN hoặc cập nhật thông tin của LIN trên Facebook.

Quan trọng hơn cả, bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ thông tin về Trung tâm Cộng đồng LIN đến tất cả những người quan tâm đến việc đóng góp cho thành phố của chúng ta.