Phòng Kết nối tình nguyện viên

Mục đích

LIN sẽ giúp bạn tìm được một tổ chức PLN đang cần những kỹ năng và kinh nghiệm mà bạn có. Rất nhiều tổ chức đang cần lời khuyên từ chuyên gia, nhưng họ không đủ khả năng tài chính để thuê một chuyên gia tư vấn. Việc đóng góp kỹ năng và tham gia giảng dạy cho nhân viên tổ chức PLN thường tạo ra nhiều giá trị hơn là việc đóng góp tài chính, vì nó giúp các tổ chức PLN trở nên bền vững hơn và cung cấp những dịch vụ tốt hơn cho nhiều người hơn.

Những kỹ năng tình nguyện mà các tổ chức PLN thường cần đến nhất là: PR và marketing, viết thư xin tài trợ và gây quỹ, chiến lược báo cáo và truyền thông, hoạch định ngân sách, các kỹ năng tiếng Anh, tổ chức sự kiện và kết nối, lập trình trên máy tính (trang web). LIN tiếp nhận yêu cầu về tình nguyện viên từ các tổ chức PLN địa phương, và tìm trên cơ sở dữ liệu của mình những TNV chuyên môn đáp ứng được yêu cầu đó.

Đối tượng mục tiêu

Bất cứ ai cũng có thể và luôn được chào đón trở thành một TNV chuyên môn. Tuy nhiên, đa số các TNV là những người trẻ đã đi làm (với hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc), những người đang ở đoạn giữa của con đường sự nghiệp, và người hưu trí.

Các hoạt động chính
  • Duy trì cơ sở dữ liệu về các TNV chuyên môn
  • Kết nối TNV chuyên môn với tổ chức PLN địa phương
  • Thường xuyên hỗ trợ các TNV trong suốt quá trình họ làm việc với tổ chức
  • Tổ chức các buổi hội thảo quản lý tình nguyện viên cho nhân viên tổ chức PLN
  • Tuyên truyền khái niệm TNV chuyên môn thông qua các bài thuyết trình hướng đến mục tiêu cụ thể, sự kiện cộng đồng, công trình nghiên cứu, ấn phẩm và phương tiện truyền thông
  • Sáng kiến vì Cộng đồng là một chương trình nơi các nhóm tình nguyện viên được kết nối với các tổ chức PLN địa phương thi tài với nhau để giành kết quả cao nhất trong khoảng thời gian cố định.

 

Click item to read more