Phòng tập huấn NPO

Mục đích

Đây là nơi nhân viên LIN và các TNV chuyên môn tổ chức hội thảo và dịch vụ tư vấn riêng cho các nhân viên tổ chức PLN, nhằm giúp họ quản lý tổ chức và gây quỹ hiệu quả hơn.

Nhóm đối tượng hướng đến

nhân viên và TNV của hơn 100 tổ chức PLN địa phương đang là đối tác của LIN. Những tổ chức này hỗ trợ hơn 2.000 người có hoàn cảnh thiệt thòi trên TP.HCM bao gồm người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, các gia đình thành thị nghèo và nhiều người khác.

Vì sao chúng tôi đầu tư vào các tổ chức PLN địa phương?

Chúng tôi tin rằng, bằng cách giúp các tổ chức PLN địa phương vững mạnh hơn, chúng tôi có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Với sự hỗ trợ từ LIN, hiện nay từng tổ chức đã có thể cung cấp được dịch vụ tốt hơn cho rất nhiều đối tượng cần giúp đỡ.

Các hoạt động chính

  • Các buổi hội thảo/hội nghị chuyên đề/thảo luận bàn tròn miễn phí cho các nhân viên tổ chức PLN: Chúng tôi chọn chủ đề dựa trên nhu cầu tập huấn hiện tại hoặc theo yêu cầu của các tổ chức. Người diễn thuyết cho những sự kiện này là nhân viên LIN và các chuyên gia cộng đồng đến từ các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các công ty tình nguyện đóng góp thời gian và kỹ năng của họ.
  • Tư vấn trực tiếp một-một với nhân viên tổ chức PLN: Vì các tổ chức làm việc với những nhóm người có hoàn cảnh thiệt thòi khác nhau và có kinh nghiệm thực tế khác nhau, nên những yêu cầu hoặc thách thức mà họ đang gặp phải cũng rất khác nhau. Tại LIN, nhân viên tổ chức PLN có thể tham vấn riêng với một nhân viên LIN hoặc một chuyên gia cộng đồng trong cùng lĩnh vực.
  • Nhóm Cố Vấn PLN hàng tháng là nơi để nhân viên của các tổ chức PLN địa phương có thể học hỏi lẫn nhau và tạo dựng mối quan hệ. Đồng thời, Nhóm cung cấp những phản hồi quý giá để giúp nhân viên LIN điều chỉnh chương trình của mình sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của các tổ chức PLN.

Click item to read more