Phòng Tiếp cận cộng đồng

Mục đích

Chúng tôi gửi bản tin, thư điện tử và tin nhắn trên Facebook, và tổ chức các sự kiện cộng đồng để thông báo cho mọi người về những vấn đề xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cách thức để giúp họ giải quyết những vấn đề đó. Đây là nơi chúng tôi kết nối nhu cầu địa phương với nguồn lực địa phương.

Đối tượng mục tiêu

Những người đang sinh sống tại TP. HCM quan tâm về đến các vấn đề kinh tế-xã hội hiện nay trong thành phố, mong muốn đóng góp kỹ năng hoặc nguồn lực để giải quyết những vấn đề đó.

Các hoạt động chính
  • Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách: Hai hoặc ba lần mỗi năm, chúng tôi tài trợ những khoản tiền nhỏ cho các đối tác phi lợi nhuận đối tác, để họ cải tiến chương trình hoạt động, quản lý tổ chức hoặc nâng cao kỹ năng cho nhân viên và tình nguyện viên của họ. Nguồn tiền tài trợ do cộng đồng TP.HCM quyên góp. Bất cứ ai cũng có thể đóng góp vào quỹ này, trong đó có các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. LIN thường xuyên cập nhật cho các nhà tài trợ về tiến độ của dự án mà họ tài trợ.
  • Các sự kiện kết nối cộng đồng: Có rất nhiều người từ các lĩnh vực khác nhau tham gia những sự kiện này, bao gồm: nhân viên tổ chức PLN ở địa phương và quốc tế, các nhà hoạt động từ thiện phát triển ở địa phương, tình nguyện viên, đại diện truyền thông, đại diện các doanh nghiệp địa phương và quốc tế, cùng nhiều thành phần khác. Hầu hết các sự kiện cộng đồng của LIN đều chào đón tất cả những ai mong muốn gặp gỡ nhân viên các tổ chức PLN địa phương để tìm hiểu về công việc của họ, những vấn đề họ đang gặp phải và cách thức hỗ trợ cho hoạt động của họ.
  • Tư vấn cho các cá nhân và doanh nghiệp làm từ thiện phát triển: Chúng tôi giúp đỡ những cá nhân muốn đầu tư vào các dự án cộng đồng, tìm kiếm những tổ chức PLN đang hoạt động trong lĩnh vực mà họ quan tâm nhất. Chúng tôi giúp các công ty thiết kế nên những chương trình CSR bổ ích, nhiều thông tin, có thể tạo được hiệu ứng lâu dài cho cộng đồng đối với cộng đồng.

Click item to read more