thu-vien-lin-2

Mục đích

LIN, và nhân viên, tình nguyên viên của các tổ chức PLN có thể tìm kiếm thông tin về hoạt động quản lý tổ chức PLN hiệu quả, những dự án thành công và ví dụ về những dự án thành công tình hình kinh tế xã hội hiện nay của TP.HCM.

Đối tượng mục tiêu

Nhân viên và TNV của các tổ chức PLN địa phương muốn cập nhật những thông tin mới nhất để tăng tính hiệu quả của chương trình.

Các hoạt động chính

  • Tiếp cận những tài liệu giáo dục và nghiên cứu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng tôi nhận tài liệu từ các đồng nghiệp và người hỗ trợ, và tự phát triển tài liệu riêng trong quá trình hỗ trợ các tổ chức PLN địa phương.
  • Khảo sát và nghiên cứu từ các tổ chức PLN tại TP. HCM, tình nguyện viên, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động từ thiện phát triển – những người đang theo dõi xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Những công trình nghiên cứu của LIN bao gồm: xu hướng làm từ thiện phát triển tại TP.HCM, động lực và thách thức của các TNV, quyền tiếp cận công lý cho những nhóm người có hoàn cảnh thiệt thòi, hoạt động gây quỹ và đăng ký của các tổ chức PLN tại Việt Nam, và những chương trình khảo sát định kỳ về nhu cầu tập huấn của các tổ chức PLN địa phương. Kết quả của tất cả những nghiên cứ và khảo sát này được công bố trên trang web của chúng tôi, và bản tổng kết được công bố trong Bản tin Nhịp Cầu hàng tháng của LIN.

Danh mục sách tại thư viện

 Xem nội quy mượn - trả sách tại thư viện tại đây.

Xem danh mục sách hiện có tại thư viện tại đây.

thu-vien-lin