Vườn ươm Phi lợi nhuận

Mục đích

Nhằm cung cấp cho các tổ chức PLN mới một không gian làm việc và dịch vụ tư vấn miễn phí để họ phát triển chương trình của mình. Trong một thập niên qua, ngày càng có nhiều tổ chức PLN tận dụng sáng kiến này để cung cấp dịch vụ xã hội cho những người dễ bị tổn thương ở nhiều khu vực khác nhau trong TP. HCM. Trong số này, có nhiều tổ chức còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức về những tập quán tối ưu dành cho một tổ chức PLN hiệu quả. Hầu hết các tổ chức đều bị hạn chế về tài chính để hỗ trợ việc thành lập chính thức và quản lý chuyên nghiệp.
Chúng tôi thực sự tin rằng những cộng đồng phi lợi nhuận địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hộ trọng yếu, tuy nhiên, việc thiếu thông tin, mạng lưới kết nối, sự hợp tác và các nguồn lực cho các tổ chức PLN đang hạn chế tiềm năng của họ trong việc tạo nên một tác động thực sự. Bằng cách hỗ trợ các tổ chức mới và phát triển những tổ chức đang có, LIN có thể tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng.

Click item to read more