LIN chủ trì các buổi hội thảo, tập huấn, gặp gỡ đồng cấp và một diễn đàn trực tuyến tập trung vào cách thức phát triển tổ chức cho nhân viên và tình nguyện viên của các NPO, bao gồm:

Tư vấn trực tiếp một-một

One-One02

LIN cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ, tư vấn tại văn phòng của bên tham vấn, thông qua e-mail và điện thoại cho các tổ chức PLN địa phương mới thành lập hoặc đã hoạt động lâu năm. Công tác tư vấn được tùy biến linh hoạt sao cho phù hợp với từng tổ chức, giúp họ giải quyết những vấn đề đặc thù.

Tập huấn và thảo luận bàn tròn

Financial Workshop

LIN tổ chức các chương trình tập huấn ngắn hạn (từ nửa buổi đến vài ngày) để trình bày các khái niệm và kỹ năng, giới thiệu các công cụ và khuôn mẫu, nâng cao nhận thức của người tham gia về những đề tài cụ thể liên quan đến việc phát triển tổ chức.

  • Hội thảo PLN
  • Bộ công cụ PLN
  • Nguồn tài liệu

Tham gia theo dự án

Dựa trên nguồn tài chính sẵn có, LIN tổ chức các chương trình tập huấn và tư vấn tùy biến để giải quyết những nhu cầu cụ thể của đối tác PLN.

Tổ chức của bạn muốn trở thành đối tác của LIN? Vui lòng xem thêm thông tin về những lợi ích, yêu cầu và các bước đăng ký tại đây.

Bạn có mong muốn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận? LIN đang tìm kiếm những cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển tổ chức. Xem thêm thông tin tại đây.