Ba dự án là Trang web Phi Lợi Nhuận, Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng và dự án "Hỗ trợ chi phí đi lại nâng cao năng lực cho NPO đối tác" thuộc về những dịch vụ của LIN dành cho các tổ chức, tình nguyện viên và nhà tài trợ.

Dự án "Hỗ trợ chi phí đi lại nâng cao năng lực của các NPO đối tác"

IMG 1233

Dự án được thiết kế nhằm cung cấp cơ hội để nhân viên của các tổ chức Phi lợi nhuận có thể tham gia các buổi tập huấn và /hoặc các buổi chia sẻ kinh nghiệm đồng đẳng ở Việt Nam, cụ thể là ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh trong năm 2016.

Đọc thêm

Dự án "Hỗ trợ chi phí đi lại nâng cao năng lực của các NPO đối tác"

Trang web Phi Lợi Nhuận

DuAn PhiLoiNhuan

Trang mạng Phi Lợi Nhuận đi vào hoạt động từ tháng 10/2013, với mục tiêu giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể trực tiếp tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của địa phương. Từ nỗ lực hỗ trợ việc chia sẻ thông tin hai chiều về cộng đồng nhân đạo và các sáng kiến phi lợi nhuận hỗ trợ địa phương, Phi Lợi Nhuận mong muốn kết nối những cá nhân quan tâm đến hoạt động thiện nguyện với những mục đích tốt đẹp.

Đọc thêm

Sáng kiến Vì Cộng Đồng

Du an CPI

CPI là một chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp được thiết kế sẵn, để kết nối các nhóm tình nguyện viên với các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) địa phương trong bốn tháng (Tháng 6– 9/2014). Năm nay, CPI tập trung vào nâng cao sự bền vững tài chính của các NPO. Mỗi nhóm tình nguyện viên sẽ được kết nối với một NPO và dành ra hai giờ mỗi tuần để huấn luyện NPO tạo ra những công cụ để kết nối nhà tài trợ và thực hiện chiến dịch gây quỹ.

Đọc thêm