Dự án được thiết kế nhằm cung cấp cơ hội để nhân viên của các tổ chức Phi lợi nhuận có thể tham gia các buổi tập huấn và /hoặc các buổi chia sẻ kinh nghiệm đồng đẳng ở Việt Nam, cụ thể là ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh trong năm 2016.

IMG 1233

Mục tiêu:

  • Tăng cơ hội học hỏi và thu thập kĩ năng, kiến thức mới của các nhân viên NPO để họ thực hiện công việc phát triển tổ chức ngày càng tốt hơn.
  • Tăng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận của các nhân viên NPO liên quan đến các hoạt động phi lợi nhuận tại các vùng, miền và quốc gia.

Ai có thể tham gia dự án này?

  • Là nhân viên của NPO đang là đối tác khu vực I của LIN và có địa điểm hoạt động tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận TPHCM
  • Có nhu cầu tham gia các buổi tập huấn tại các NPO thuộc cùng lĩnh vực ở các vùng miền khác của Việt Nam.
  • Chi phí di chuyển của buổi tập huấn này không được chi trả bởi đơn vị tổ chức và bất kỳ nguồn nào khác (trừ trường hợp được chi trả một phần bởi chính NPO).

Vui lòng xem chi tiết về Quy trình, Thủ tục, Ngân sách hỗ trợ tại đây và tải Đơn đăng ký dự án tại đây.