Vui lòng đọc kỹ Quy định mượn phòng , điền vào phiếu này và gửi đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu tổ chức của bạn là một tổ chức phi lợi nhuận muốn đăng ký phòng tại Trung tâm Cộng đồng LIN.

XIN LƯU Ý:

LIN chỉ tiến hành xem xét yêu cầu mượn phòng từ các tổ chức đã đồng ý các điều khoản được ghi nhận trong Quy định mượn phòng.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận bạn có đăng kí thành công hay không. Nếu không nhận được phản hồi từ LIN sau 24 giờ kể từ khi bạn điền phiếu, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để xác nhận: 08-3512-0092 (gặp chị Ngọc), hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..