Lợi ích khi trở thành đối tác với LIN

LIN cung cấp nhiều dịch vụ cho các tổ chức phi lợi nhuận đối tác, từ tư vấn, tổ chức tập huấn, đến cấp tài trợ và kết nối tình nguyện viên.

 • Trung tâm Cộng đồng LIN: Sử dụng không gian của LIN để giúp phát triển tổ chức của bạn. Với một thư viện, không gian làm việc vườn ươm NPO, văn phòng, phòng họp, phòng tập huấn và tư vấn trực tiếp một-một, LIN hướng đến mục tiêu trở thành ngôi nhà thứ hai cho các nhân viên của các Tố chức phi lợi nhuận, tình nguyện viên và nhà tài trợ.
 • Nâng cao năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận: Tham dự những buổi tập huấn chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. LIN giúp xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận để họ có thể thiết kế chương trình tốt hơn, đánh giá và nghiên cứu thực tiễn, cải thiện kết quả gây quỹ, chiến lược truyền thông mới và các chương trình tập huấn. 
 • Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách: Giúp quyên góp tiền cho các hoạt động và các chương trình của tổ chức. Mở rộng những chương trình đang triển khai hoặc các dịch vụ và chương trình thí điểm mới.
 • Yêu cầu Tình nguyện viên chuyên môn: Kết nối với các chuyên gia tình nguyện đóng góp dịch vụ miễn phí. LIN duy trì một cơ sở dữ liệu các chuyên gia có chuyên môn cao, muốn đóng góp khả năng của mình. 
 • Xây dựng mạng lưới: Mở rộng mạng lưới của bạn và tăng cường sự hợp tác. Những tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được nhiều lợi ích khi dành thời gian để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm của họ. 
 • Cải thiện hồ sơ thông qua Phi Lợi Nhuận: Gây quỹ cho vấn đề xã hội mà bạn đang giải quyết thông qua nền tảng online của LIN.

LIN mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc hợp tác với LIN, xin vui lòng đăng kí tại đây.

 

Quy trình làm đối tác
 • Bước 1 Đăng ký tài khoản cho tổ chức tại http://www.philoinhuan.org/dang-nhap/organization
 • Bước 2 Hẹn một buổi Tư vấn đánh giá nhu cầu với Ms. Lài - Điều phối Dịch vụ NPOs qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại +84 28 7304 6884 (Ext: 102).
 • Bước 3 Yêu cầu đối tác - Dựa vào nhu cầu của tổ chức, bạn có thể quyết định điền vào một hoặc các mẫu đơn sau đây:
 • Bản yêu cầu tài trợ
 • Bản yêu cầu tình nguyện viên có chuyên môn
 • Bản mô tả công việc tình nguyện viên chuyên môn
 • Bước 4 Thẩm tra tổ chức – Bạn có thể được yêu cầu tổ chức một chuyến thăm thực địa ngắn hoặc một buổi tư vấn ngắn qua điện thoại
 • Bước 5 Bắt đầu quan hệ đối tác - Một khi quan hệ đối tác đã hình thành, tùy vào loại đối tác, tổ chức phi lợi nhuận của bạn có thể được mời làm một hoặc các việc sau đây:

Tham gia một chương trình định hướng đối tác

Xem xét và điền Thỏa thuận hợp tác

Tham gia các sự kiện kết nối và xây dựng năng lực (không bắt buộc)

Hỗ trợ trao đổi và hợp tác thường xuyên.

 • Bước 6 Phản hồi và Lượng giá – Các tổ chức đối tác được yêu cầu cung cấp phản hồi về những tác động, kết quả và bài học kinh nghiệm. Thông tin có thể được cung cấp thông qua khảo sát, cập nhật email, báo cáo và tư vấn qua điện thoại, theo thỏa thuận của hai bên.
Tiêu chí trở thành đối tác với LIN

LIN hỗ trợ xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, nếu tổ chức của bạn muốn trở thành đối tác của LIN, vui lòng điền thông tin tại đây.

LIN tìm kiếm các đối tác có đam mê, năng lực và cam kết đạt được mục tiêu chung và đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Phi lợi nhuận: LIN tìm kiếm đối tác hoạt động chỉ để cung cấp các chương trình và dịch vụ giải quyết một vấn đề xã hội hoặc một nhu cầu cộng đồng. Các tổ chức này tái đầu tư bất kỳ lợi nhuận nào vào thực hiện các mục tiêu của mình. LIN không hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động vì lợi nhuận.
 • Vị trí: Các tổ chức phải hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận; và cung cấp các chương trình và dịch vụ phục vụ cho người Việt Nam.
 • Xác nhận tư cách: Các tổ chức đối tác không được gây quỹ để phục vụ mục đích tôn giáo hoặc chính trị.
 • Không phân biệt đối xử: Tổ chức đối tác phải chứng minh được mình không phân biệt đối xử về tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, dân tộc, khuyết tật, quốc tịch, chính trị và tôn giáo.
 • Trách nhiệm giải trình: Tổ chức đối tác phải có quá trình ra quyết định và phê duyệt rõ ràng và đơn giản, và sẵn sàng xác định những cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm về việc ra quyết định.
 • Sứ mệnh: Tổ chức đối tác sẽ hoạt động để cái thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo và người thiệt thòi ở Việt Nam, và hoạt động để cải thiện chất lượng sống trong cộng đồng của họ.
 • Xác định nhu cầu: Tổ chức đối tác sẽ phải chứng minh được một nhu cầu cần được hỗ trợ rõ ràng và chứng minh rằng các chương trình và hoạt động của tổ chức là nhằm giải quyết nhu cầu đó.
 • Hợp pháp: Tổ chức đối tác phải hoạt động theo đúng luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Trung thực: Tổ chức đối tác sẽ cởi mở cho việc xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, dựa trên sự tin tưởng, minh bạch và giải trình.
 • Tiềm năng: Tổ chức đối tác phải chứng minh sự quyết tâm và khả năng thích ứng, dựa trên lịch sử hình thành và các chương trình mà tổ chức đã thực hiện, khả năng quản lý và giữ chân nhân viên, và một định hướng phát triển dựa trên những kết quả đạt được.
 • Chủ động: Những chương trình mang đến một phương pháp tiếp cận có khả năng ngăn chặn hoặc giải quyết triệt để vấn đề được ưu tiên hơn những chương trình đưa ra các giải pháp ngắn hạn.
 • Sự gắn kết với cộng đồng: Tổ chức đối tác cởi mở với, hoặc chủ động xây dựng, các mối quan hệ và đối tác chiến lược với nhiều bên liên quan khác nhau ở địa phương.