Cảm ơn bạn đã quan tâm và mong muốn hỗ trợ cho Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. Chỉ với sự giúp đỡ của những người như bạn, LIN mới có thể đạt được sứ mệnh nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiếp cận bình đẳng với các cơ hội cho tất cả mọi người trong khu vực TP Hồ Chí Minh.
LIN dựa vào tình nguyện viên sẵn sàng đóng góp thời gian, cũng như các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp để hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi.

Bạn có thể tạo sự khác biệt trong cộng đồng của mình bằng cách làm như sau: