Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. Dưới đây là một số cách để bạn có thể liên tục cập nhật các hoạt động của LIN.

Kết nối với LIN

Hãy giữ liên lạc với LIN qua các nền tảng mạng xã hội: 

fb   in   ytb

Kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận

LIN kết nối các tổ chức phi lợi nhuận với các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để giải quyết nhu cầu của họ. LIN hiểu những thách thức mà họ đang đối mặt và có thể xác định họ cần gì, tài trợ nhỏ, tập huấn hay tình nguyện viên chuyên môn. Nếu bạn biết một tổ chức nào có thể thể cần sự hỗ trợ từ LIN, xin vui lòng liên hệ với LIN tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..