Từ tháng 7-2014, LIN giới thiệu OngXanh - website kết nối tình nguyện viên chuyên môn với tổ chức phi lợi nhuận thông qua những dự án tình nguyện vi mô có thể hoàn thành trực tuyến. Sau 3 năm hoạt động, trang web đã được sát nhập với www.PhiLoiNhuan.org kể từ tháng 6-2017 để nâng cao hiệu quả tìm kiếm đối với tình nguyện viên.

Hãy bấm vào banner dưới đây để bắt đầu tìm kiếm các cơ hội tình nguyện phù hợp với mình nhé!

PhiLoiNhuan banner

Bạn có thể dành một vài tiếng trong tuần để hỗ trợ cho một tổ chức phi lợi nhuận không? Bạn nghĩ các hoạt động trong lĩnh vực phi lợi nhuận có thể mang đến cho bạn những góc nhìn mới về chính mình và công việc mai sau như thế nào? Mời bạn xem thông tin về những hoạt động của LIN dành cho tình nguyện viên chuyên môn:

 

Cơ hội tình nguyện

Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm tình nguyện chuyên môn cho các vị trí sau. Vui lòng bấm vào link để xem các vị trí cần tuyển.

Câu chuyện tình nguyện

Xin vui lòng bấm vào tiêu đề sách để xem bản pdf:

 

ên