Volunteer sign up

1. Thông tin cá nhân

Họ
Please let us know your Family Name

Tên
Please let us know your Given Name

Giới Tính
Invalid Input

Email
Please let us know your email address.

Địa chỉ
Please let us know your Address

Tỉnh / Thành phố
Invalid Input

Quốc gia
Invalid Input

Điện thoại
Please let us know your phone

2. Kinh nghiệm làm việc và hoạt động tình nguyện

Công việc hiện tại
Invalid Input

Chức vụ hiện tại
Please let us know your Current Job

Tổ chức / Công ty bạn đang làm việc

Tên tổ chức
Invalid Input

Loại hình tổ chức

Invalid Input

Địa chỉ liên hệ 1
Invalid Input

Địa chỉ liên hệ 2
Invalid Input

Địa chỉ liên hệ 3
Invalid Input

Tỉnh / Thành phố
Invalid Input

Quốc gia
Invalid Input

Email
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Website
Invalid Input

Facebook
Invalid Input

A. Vui lòng chọn lĩnh vực bạn mong muốn hoạt động trong danh sách dưới đây:

Ngôn ngữ
Invalid Input

Ngôn ngữ

Invalid Input

Ngôn ngữ
Invalid Input

Phát triển tổ chức

Invalid Input

Gây quỹ

Invalid Input

Nhân sự

Invalid Input

Công nghệ và Tin học

Invalid Input

Marketing

Invalid Input

Tài chính và quản trị

Invalid Input

Văn hóa và Nghệ thuật

Invalid Input

Sức khỏe và Tâm lý

Invalid Input

Giáo dục và Đào tạo

Invalid Input

Kỹ năng chung

Invalid Input

Kỹ năng khác
Invalid

B. Số năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực bạn đã chọn:

Invalid Input

 
3. Các ưu tiên của Tình nguyện viên

A. Bạn sẵn sàng hoạt động tình nguyện tại những địa điểm (vui lòng chọn tất cả các ô thích hợp):

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

B. Bạn mong muốn làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận thuộc những lĩnh vực (vui lòng chọn tất cả các ô thích hợp):

Invalid Input

C. Vui lòng nêu lý do bạn mong muốn làm tình nguyện viên cho tổ chức phi lợi nhuận trong nước:

Invalid Input

4. Thông tin khác

A. Đính kèm CV để hỗ trợ quá trình kết nối hồ sơ của bạn với tổ chức phi lợi nhuận.

CV đính kèm
Your resume is required.

Please attach a recent resume or bio here.

B. Chọn mục này nếu bạn muốn nhận tin tức về hoạt động tình nguyện viên từ LIN.

Invalid Input

Khi chọn lựa chọn này, bạn sẽ nhận được các tin tức cập nhật từ LIN.

Mã an toàn
Mã an toàn
Mã không đúng