LIN trên báo chí 2014

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 - Hãy giơ tay vì giáo dục

Nên làm từ thiện như thế nào?, anh Phạm Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trả lời phỏng vấn trên HTV9, 25-5-2014

Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai

LIN trên báo chí 2013

Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2013

Community Partnership Initiative 2013

Nguyen Tran Hoang Anh was nominated for Olga Alexeeva Prize

LIN trên báo chí 2012

Community Event: Give Women A Voice, December 15, 2012

International Volunteer Day: I Volunteer!, December 4, 2012

  • An Vien Television

Second Chance Store

LIN Corporate Volunteer Challenge 2012

  • Tuoi Tre News
  • Doanh Nhan Sai Gon
  • Event Channel: (1) (2)

Community Event: Narrow The Gap, August 2012

About LIN

  • Building Bridge, LIN's Work in HCMC Word Magazine (English)
  • LIN on Toi Yeu Viet Nam TV show
LIN trên báo chí 2011

LIN Community Grant 2011: Supporting Migrant Workers

Volunteer Stories 2011

 Others

LIN trên báo chí 2010

International Volunteer Day December 5, 2010

Grantmaker Forum Octorber 21, 2010

LIN trên báo chí 2017

Hội nghị "Làm Việc Tốt Thì Tốt Cho Doanh Nghiệp" - 19.05.2017