Đội ngũ LIN gồm các cá nhân đến từ nhiều môi trường khác nhau, đóng góp cho LIN những kỹ năng khác nhau nhưng đều có chung sự cam kết và mong muốn làm việc cùng nhau để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thông qua những bên liên quan. Đội ngũ LIN mong nhận được phản hồi, cả những phản hồi tích cực cũng như phản hồi  mang tính xây dựng, để chúng tôi tiếp tục phát triển mục tiêu trong việc giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương.

Nhấp chuột vào đây để xem thông tin về nhân viên LIN.

Nhấp chuột vào đây để xem thông tin về các bạn thực tập và tình nguyện viên tại LIN.

lin team