Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Hoạch định Chiến lược, The Purpose Group

 

Đọc thêm...


Bà NGÔ QUỲNH NHƯ

Bà NGÔ QUỲNH NHƯ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Quỳnh Như là thành viên nhóm sáng lập trong Hội đồng Quản trị của LIN, phụ trách hoạt động tư vấn pháp lý và tư vấn chiến lược với tư cách tình nguyện viên chuyên môn.

Bà Quỳnh Như có bằng Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh tế, bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế của trường Đại học Groningen (Hà Lan) năm 2002. Bà là thành viên của Đoàn Luật sư TP.HCM.

Bà Quỳnh Như đã có 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật tại Việt Nam, hiện nay đang là Cố vấn Pháp lý của Horizon Capital Group. Trước khi gia nhập Horizon, bà Quỳnh Như đã làm việc ở nhiều công ty luật quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, phục vụ các khách hàng đa quốc gia lớn hoạt động trong nhiều ngành khác nhau. Bà là chuyên gia trong tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về bà Ngô Quỳnh Như.


Bà LÂM QUỲNH ANH

Bà LÂM QUỲNH ANH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ HÀNH CHÁNH
Luật sư - tập đoàn ENGIE

Đọc thêm...