Bà CHRISTINA AMELN

Bà CHRISTINA AMELN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
Cố vấn cấp cao CSR và sáng lập viên của Ameln & Co.

Đọc thêm...


BETSYE MOON PARK

BETSYE MOON PARK

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Betsye Moon Park được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành lâm thời cho LIN trong thời gian 2018 đến giữa năm 2019. Cô bắt đầu với LIN với tư cách là Tư vấn điều hành và từ đó đã làm việc trong Ban cố vấn từ năm 2015 với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Tài chính. Cô Park từng là Tổng giám đốc của Tổ chức Âm nhạc & Nghệ thuật biểu diễn Á Châu, trong vai trò này, cô đã xây dựng các chương trình đào tạo giáo viên và mối quan hệ đối tác với các trường học để đưa chương trình giáo dục nghệ thuật chất lượng cao đến trẻ em trên khắp TP HCM. Trước đó, Cô Park là Giám đốc Bộ phận CSR của ILA Việt Nam (ILA Cộng đồng), giúp xây dựng chương trình bền vững cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cộng đồng nơi ILA Việt Nam hoạt động. Cô Park chuyển đến Việt Nam vào năm 2009 để làm việc cho Mekong Capital, một công ty cổ phần tư nhân, trong bốn năm, với vai trò quản lý bộ phận tài chính và nhân sự. Trước đó, Cô Park đã ở Chicago, IL, Hoa Kỳ, nơi Cô làm việc cho The Joffrey ballet trong bốn năm với tư cách là Giám đốc Tài chính. Trước khi làm việc tại Joffrey ballet, cô Park đã lấy bằng Thạc sĩ Quản lý nghệ thuật tại Columbia College Chicago và làm việc cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác nhau ở Chicago.


Ông CAREY ZESIGER

Ông CAREY ZESIGER

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN 
Giám đốc Phát triển, Global Standards
Cố vấn Tự doanh & CSR

Đọc thêm...


Bà DANA R. H. ĐOÀN

Bà DANA R. H. ĐOÀN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC
Người sáng lập và Cố vấn chiến lược của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Thành viên Ban Tài trợ Dự án, Tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài Gòn, Nhóm Hỗ trợ Những tổ chức khác

Đọc thêm...


Ông P. ELI ANGEL MAZUR

Ông P. ELI ANGEL MAZUR

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN LUẬT PHÁP
Luật sư, YKVN Lawyers

Đọc thêm...


Ông ĐOÀN MẠNH KHÂM

Ông ĐOÀN MẠNH KHÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỐI NGOẠI
Giám đốc Quản lý, Horizon Capital Group

Đọc thêm...


Giáo sư MARK SIDEL

Giáo sư MARK SIDEL

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Giáo sư Doyle-Bascom về Luật và Công vụ,
Cố vấn của trường Đại học Wisconsin-Madison, CIDA

Đọc thêm...


TS. LÊ THỊ BĂNG TÂM

TS. LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN ĐỐI NGOẠI CHÍNH PHỦ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HD Bank

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính
Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Tài chính Saint Petersburg

 

Đọc thêm...


Giáo sư HÀ XUÂN TRỪNG

Giáo sư HÀ XUÂN TRỪNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ VẬN HÀNH
Cố vấn Chính sách và Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn OPV
Thành viên Hội đồng Quản trị, Everest Education

Đọc thêm...