LIN dựa vào các khoản đóng góp và tài trợ từ các cá nhân và doanh nghiệp để hỗ trợ các hoạt động của mình, mang đến cho các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên những dịch vụ miễn phí.
Chúng tôi tự hào và biết ơn vì những công ty, tổ chức và cá nhân sau đây đã tài trợ cho LIN. Nhờ sự hỗ trợ của họ mà LIN có thể hoạt động hiệu quả và phát triển không ngừng.

 Nhà tài trợ tổ chức và doanh nghiệp

All logos 1-min

 Nhà tài trợ cá nhân xem tại đây

Bạn có muốn hợp tác với LIN? Nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin.