Cho dù bạn là một nhà tài trợ hoặc một tình nguyện viên, LIN đều muốn chia sẻ những kết quả đạt được để bạn biết rằng những nỗ lực của bạn đã có một tác động tích cực đối với cộng đồng địa phương mà LIN đang phục vụ. Mời bạn xem đoạn video clip ngắn sau đây:

 

 Đọc các báo cáo của LIN: Bấm vào đây

Câu chuyện điển hình: Bấm vào đây

Chia sẻ về LIN: Bấm vào đây